Inloggen Social Schools

Kernwaarden

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede ontwikkeling waarbij naast de intellectuele vorming ook aandacht is voor de sociale en persoonlijke groei. Kinderen leren omgaan met de voortdurend veranderende samenleving door ondernemend en zelf verantwoordelijk te zijn. De Hommel biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

De vijf kernwaarden van het daltononderwijs vormen het uitgangspunt om het onderwijs te organiseren :

  • verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • effectiviteit
  • samenwerken
  • reflectie