Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

Meepraten over school? Dat kan via de medezeggenschapsraad!

Natuurlijk kunnen niet alle ouders en leraren tegelijk met de schooldirecteur overleggen. Vandaar dat zij door enkele ouders en leraren worden vertegenwoordigd, de zogenaamde medezeggenschapsraad (MR). De MR maakt zich hard om De Hommel een fijne en goede school te laten zijn voor alle kinderen, ouders en leerkrachten. Hierbij gaat het om het algemeen belang, niet om individuele kwesties van een personeelslid of ouder.

Waar praat en beslist de MR dan over mee?

De MR overlegt met de schooldirectie over belangrijke schoolzaken. Bij bepaalde besluiten mag de MR meebeslissen en dus bepalen of een plan doorgaat:

 • Het schoolplan en -regelement
 • De begroting
 • De formatie
 • De schoolgids
 • De scholing
 • De arbeidsomstandigheden
 • De verlofregeling en vakantierooster

Ook kan de MR andere zaken die zij belangrijk vindt, op de agenda zetten.

Wie zitten er in de MR van de Hommel?
 • Martin Kingma (Ouder)
 • Debbie Jans (Ouder)
 • Ilse Karis-Steeghs (Ouder)
 • Lenneke Kuijpers (Ouder)
 • Marjente Driegen (Leerkracht)
 • Leonie Janssen (Leerkracht)
 • Bram van Leuven (Leerkracht)
 • Linda van Leuken (Leerkracht)
Hoe kun je ons bereiken?

Als je onderwerpen aan de orde wilt stellen, dan kan je ons aanspreken op school. Ook kun je ons een bericht via het Ouderportaal sturen of mailen naar mr@bsdehommel.nl.

Of sluit gewoon een keer aan bij ons overleg. De MR vergadert op:

 • Dinsdag 03-10-2023
 • Donderdag 09-11-2023
 • Woensdag 10-01-2024
 • Maandag 05-02-2024
 • Dinsdag 23-04-2024
 • Donderdag 20-06-2024

Je kunt je eenvoudig aanmelden door hier te klikken. 

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Hommel behoort tot één van de veertien basisscholen die valt onder het algemeen beleid van Stichting Primair Onderwijs Venray en regio (SPOV). De GMR houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor tenminste de meerderheid van de aangesloten scholen. Iedere school heeft een vertegenwoordiger in de GMR zitten.