Inloggen Social Schools

Kinderopvang

Daltonschool de Hommel werkt samen met Kinderopvang 't Nest. Kinderopvang ‘t Nest biedt pedagogisch verantwoorde en vernieuwende kinderopvang aan in de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas. We reiken 0 tot 13-jarigen elementen aan voor een goede startpositie in de maatschappij. We zijn een stabiele organisatie die tegelijkertijd heel dicht bij de ouders staat. Een organisatie die zich inzet voor een veilige, vertrouwde, kleinschalige en lokale omgeving waarin kinderen alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. We bieden hen een warm nest waar ze zich thuis voelen en vinden elkaar in onze vier kernwaarden:

  • Betrokken
  • Deskundig
  • Nieuwsgierig
  • Verbindend

Deze kernwaarden houden we altijd in het oog om zo kinderen een veilige omgeving te bieden, waarin ze zichzelf kunnen zijn en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Dit doen we met behulp van professionele pedagogisch medewerkers die bewust kijken naar de eigenheid van een kind en actief te luisteren. We leven ons in en stimuleren kinderen om te vernieuwen om zo hun talenten te ontwikkelen.

Ons aanbod binnen Kindcentrum De Hommel, Venray
Binnen kindcentrum de Hommel worden het peuterprogramma en buitenschoolse opvang aangeboden. Kindcentrum de Hommel is een VVE-gecertificeerde locatie. 

  • Peuteropvang (2-4 jaar):  is gedurende schoolweken geopend op ma t/m vrijdag van 8.30 tot 12:30 uur. Kinderen komen minimaal twee dagdelen en krijgen een gericht aanbod van uitdagende voorschoolse activiteiten.
  • Voorschoolse opvang (VSO, 4-13 jaar):  is geopend van 7.00 tot 8.30 uur. Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht.
  • Buitenschoolse opvang (BSO, 4-13 jaar):  is geopend vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur.

In de BSO is veel aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en kinderen maken regelmatig uitstapjes. Op vakantie- en/of schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.00 tot 18.00 uur. Tijdens studiedagen worden de kinderen op KC de Hommel opgevangen. In de vakantieperiode vindt de opvang plaatst op de Petrus’ Banden school. Dan worden beide BSO-locaties samengevoegd, hierdoor is er meer ruimte voor een uitje of het samenspelen met andere kinderen.

Kinderopvang ’t Nest is 52 weken per jaar geopend. U kunt kiezen voor alleen opvang in schoolweken, alleen opvang in vakantieweken of opvang in zowel school- als vakantieweken. Wij bieden zowel reguliere als diverse soorten opvang. Het totale aanbod vindt u op onze website: www.kinderopvanghetnest.nl

Wilt u graag een rondleiding of een vrijblijvend gesprek, wij maken graag tijd voor u.

Kindcentrum De Hommel

Peuteropvang Tel: 06-17405911 / 06-83940796
Senior Pedagogisch medewerker         Peggy van den Oever 06-57208270
BSO / VSO Tel: 06-83940796
BSO Scoutinggebouw Tel: 06-19414709
Hoofdkantoor ‘t Nest Tel: 077-3661955