Inloggen Social Schools

SPOV

SPOV heeft dertien basisscholen en één speciale basisschool onder haar hoede. De scholen bieden samen onderwijs aan ruim 2800 leerlingen in de verschillende wijken van Venray en in de eromheen liggende kerkdorpen. De kracht en uniciteit van SPOV zit in de variëteit en bereikbaarheid. Iedere school kent een eigen concept, zodat ouders voor en met hun kinderen een weloverwogen keuze kunnen maken. SPOV wil van blijvende betekenis zijn voor kinderen, leraren en samenleving en een passend leerarrangement bieden voor elk kind. 

SPOV is een dynamische organisatie met veel energie en potentie. De cultuur is te kenmerken als transparant waar het gaat om de bedoeling, de lijnen zijn kort, er is openheid in de omgang met elkaar en initiatieven worden gewaardeerd en serieus genomen. De organisatie is innovatief en oriënteert zich continue op relevante ontwikkelingen die vertaald kunnen worden naar nieuwe inzichten. SPOV maakt gebruik van Google Certified Educators en is inmiddels “een Google Reference School” als erkenning voor de positieve manier waarop “digitaal toekomstgericht” onderwijs wordt gegeven.

Over SPOVenray
We hebben natuurlijk maar één doel: ervoor zorgen dat alle leerlingen het beste  uit zichzelf kunnen halen. Dat betekent dat we de beste werkgever voor onze medewerkers willen zijn, maar ook dat we onze professionals uitdagen om  op hun beurt weer de beste te zijn in hun vak. Alleen als we hen goed toerusten en faciliteren, zorgen we er samen voor dat we de beste scholen hebben voor  onze leerlingen en hun ouders. 

De missie en visie zijn vertaald naar zeven uitgangspunten die de essentie van het DNA van SPOV weergeven:

  1. Vertrouwen vormt de basis.
  2. We zijn samen verantwoordelijk.
  3. We handelen transparant.
  4. Er is ruimte voor experiment, om te leren en te verbeteren.
  5. Hou het simpel.
  6. We zijn verbonden met de wereld om ons heen.
  7. We handelen vanuit professionaliteit.

SPOVenray ziet de wereld met een holistische blik. Leerlingen ontwikkelen zich op  verschillende vlakken tegelijkertijd. Deze hebben allemaal weer invloed op elkaar.  Naast ‘leren’ vinden wij daarom ook de sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen belangrijk. In de komende periode gaan we vormgeven hoe wij  onze leerlingen gaan helpen om die vlakken goed te ontwikkelen. Dat geldt voor zowel onze scholen als voor de organisatie als geheel.