Inloggen Social Schools

MBHB / SPOV Atelier

Binnen SPOV is er de laatste jaren veel geïnvesteerd in kennis op hoogbegaafdheid. Dat heeft ertoe geleid dat er op alle basisscholen in de stichting een basisaanbod is voor HB leerlingen. Verder zijn er enkele scholen die extra HB expertise in huis hebben, zoals onze school! Zo kan er voor de meeste leerlingen een passend aanbod gerealiseerd worden. 

Onze aanbod bestaat uit 5 ‘stappen’, zowel binnen als buiten de groep, in de groepen 1 t/m 8. 

Voor een enkele leerling is dit aanbod echter niet voldoende. Om ook voor deze leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren in de eigen gemeente, hebben we een voltijds HB-voorziening opgezet. Het voltijds HB-onderwijs wordt het ‘SPOV-Atelier’ genoemd. 

Ons SPOV-atelier staat voor:
A: aandacht voor verbinding (met peers, VO en regulier)
T: top down waar mogelijkE: executieve vaardigheden als rode draad
L: Leren leven, leren denken, leren leren
I : innoveren en out of the box denken
E: experimenteren en exploreren
R: ruimte voor autonomie

Verdere informatie is te vinden via onderstaande link SPOV Atelier