Inloggen Social Schools

MBHB / SPOV Atelier

Binnen SPOV is er de laatste jaren veel geïnvesteerd in kennis op hoogbegaafdheid. Dat heeft ertoe geleid dat er op alle basisscholen in de stichting een basisaanbod is voor HB leerlingen. Verder zijn er enkele scholen die extra HB expertise in huis hebben, zoals onze school! Zo kan er voor de meeste leerlingen een passend aanbod gerealiseerd worden. 

Op 28 september 2023 kwam Irene Mensink (trainer en onderwijsadviseur vanuit Novilo/Cedin) een kijkje nemen bij ons op school. Ze was erg enthousiast over wat ze heeft gezien! We kregen een hele mooie samenvatting van haar:

"De Hommel is een heel bijzondere school. Bij binnenkomst is dat al merkbaar. Er heerst rust, ondanks de grote lokalen en dubbele klassen. Leerlingen zijn duidelijk betrokken bij hun werk. Er is voor de leerlingen dan ook de ruimte en de mogelijkheid om werk op passend niveau te maken, aansluitend bij wat voor de individuele leerling past. En het allermooiste is om te merken en te zien dat dit ook geaccepteerd wordt door iedereen. Het is niet vreemd of gek als jij een kaars aan het maken bent als opdracht passend bij jouw werkstuk over het geloof, terwijl de andere leerling bezig is met een rubix puzzel en weer een ander extra uitleg krijgt van de leerkrachtondersteuner omdat hij iets nog lastig vindt. Iedereen kan zijn wie hij is en duidelijk is dat er door docenten goed gekeken wordt en geluisterd (!) naar de leerling om hem of haar verder te brengen in zijn ontwikkeling. Passend onderwijs in de praktijk is wat de Hommel bijzonder maakt."

Ons aanbod bestaat uit 5 ‘stappen’, zowel binnen als buiten de groep, in de groepen 1 t/m 8. 

Voor een enkele leerling is dit aanbod echter niet voldoende. Om ook voor deze leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren in de eigen gemeente, hebben we een voltijds HB-voorziening opgezet. Het voltijds HB-onderwijs wordt het ‘SPOV-Atelier’ genoemd. 

Ons SPOV-atelier staat voor:
A: aandacht voor verbinding (met peers, VO en regulier)
T: top down waar mogelijkE: executieve vaardigheden als rode draad
L: Leren leven, leren denken, leren leren
I : innoveren en out of the box denken
E: experimenteren en exploreren
R: ruimte voor autonomie

Verdere informatie is te vinden via onderstaande link SPOV Atelier