Inloggen Social Schools

Verkeersouders

We hebben een verkeersouder op onze school. Lonneke van Elst (ouder) vervult deze taak. In
overleg met de coördinatoren verkeer Mieke de Bruin en Wendy Litjens (leerkrachten), en met
de MR wordt gewerkt aan verbetering van de verkeersveiligheid. De verkeersouder is lid van
3VO en onderhoudt onder andere het contact met de gemeente, samen of in overleg met de
directeur. Voor vragen kunt u bij haar terecht.

Verkeersregels rondom school
Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht en weer opgehaald. Dit betekent
veel drukte en lange files bij het wegrijden. Daarom hebben we in overleg met de gemeente
borden geplaatst waarop staat dat u alleen rechtsaf mag slaan of rechtdoor mag rijden om
een goede doorstroom te waarborgen. We gaan ervan uit dat iedereen hieraan meewerkt.